Home » UPSC Prelims 2021 Analysis & Discussion | GS Paper 1 financial english answer key

UPSC Prelims 2021 Analysis & Discussion | GS Paper 1 financial english answer key

by muSicsUstAinBYJU’S IAS นำเสนอบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์และอภิปรายทั่วไปสำหรับ Prelims 2021 แก่คุณ ในการบรรยายนี้ เราจะให้ภาพร้อยละของคำถามที่ถามจากแต่ละวิชา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและรายงาน คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่ โดยให้เครื่องหมาย UPSC Prelims 2021 ที่คุณคาดหวัง: กระดาษคำถาม UPSC Prelims 2021 [GS Paper I & II] – รหัสคำตอบของ UPSC Prelims 2021 การตัดยอดสำหรับ Prelims 2021 จะถูกคาดการณ์ในวิดีโอโดยพิจารณาจากระดับความยากของ UPSC 2021 Prelims แต่ละคำถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จะถูกจัดประเภทตามหัวเรื่อง/หัวข้อในหลักสูตรของ UPSC และระดับความยากของคำถาม #UPSCPrelims2021 #Prelims2021Analysis #CSE2021 มีความสุขในการเรียนรู้ BYJU’S IAS .

Images related to the topic financial english answer key

UPSC Prelims 2021 Analysis & Discussion | GS Paper 1

UPSC Prelims 2021 Analysis & Discussion | GS Paper 1

Search related to the topic UPSC Prelims 2021 Analysis & Discussion | GS Paper 1

#UPSC #Prelims #Analysis #amp #Discussion #Paper
UPSC Prelims 2021 Analysis & Discussion | GS Paper 1
financial english answer key
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

49 comments

BYJU'S IAS 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Prelims 2021 Expected Cut Off
100 (+/- 2)

Reply
mesushantmt 13/10/2021 - 4:05 Chiều

1:36:48 with due respect river chenab does not meet river indus. River panchnad meets river indus

Reply
Anant Prajapat 13/10/2021 - 4:05 Chiều

P

Reply
JUST STUDY BUDDY 13/10/2021 - 4:05 Chiều

got 14 questions correct in polity in my first attempt

Reply
Viveknath Vaidya 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sir in the S&T section… Regarding viruses not living except within living host.. sir in vaccines live attenuated viruses are present and living in the artificial environment sir… So presense of proper living conditions may lead to synthesising and living of viruses also… Please check this sir!

Reply
No Budget 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sir I think chenab is wrong and satluj is right .beas ,ravi ,jhelum ,chenab add its water to satluj which later merge into indus .😊

Reply
മലയാള നാട് 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sir Thanks a lot for your valued time and valued knowledge Vikram I achieved for the 2024 the Union Public Service Commission God fodder IAS Indian Administrative Service this class Neurologist always importance for this coaching in my examination training in Union Public Service Commission I always studying for the section of political science very simplicity for your trainee I always thanks for you 🙏

Reply
Pratham Dhruv 13/10/2021 - 4:05 Chiều

It was quite a good explanation. do you have any offline classes of these faculties?
could you please provide the course structure and all.

Reply
saurabh sutar 13/10/2021 - 4:05 Chiều Reply
Sri 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Thank you byjus..
Its bcoz of u I abled to solve many questions especially from economy🙏💕

Reply
Manoj Kumar Choudhary 13/10/2021 - 4:05 Chiều

90_94 approx marks OBC category…. What should I expect regarding cut off???….. Have chances or not???

Reply
Akshay Chachad 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Proud to be an Byju' IAS student

Reply
himanshu verma 13/10/2021 - 4:05 Chiều

question no 8 S&T if the egg is fertilized then it becomes a zygote and will inherit the mitochondria of mother , so ho can mitochondrial diseases be prevented AFTER IVF ( before IVF – surely it can be ) but After IVF not possible , because it becomes zygote and anything you want to change should be before formation of zygote ..

Plz clarify

Reply
Dream Big 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sarmad sir is like mrunal sir of unacademy

Reply
Jaggu Naidu 13/10/2021 - 4:05 Chiều

cut off may be 105-110

Reply
Gayatri Chaudhary 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Really appreciate the way in which you have discussed the entire paper. Thanks!

Reply
Jaideep singh 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Geography q12 option d doesn't …..soil surface is often almost bare.

Reply
Jaideep singh 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Geography q2 there is no mention of fresh water in option 1

Reply
mukesh sinwar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sir obc se 84 marks mains ke liye kya kre….

Reply
Nayana P Kumar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

I love this analysis of yours.

Reply
Innovative Info Telugu 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Q2 From Miscellaneous/Sports

Option D was correct
Only 4 New games were included and Baseball is not new for olympics

Reply
Nancy Thakur 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Best Analysis so far. Thankyou so much!

Reply
suman sinsinwar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Thanku so much sir 🙏😊🙏

Reply
surya kumar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sirrr plzzz do csat analysis also plzzz

Reply
Aradhana Rawat 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Crash course very useful,please do some classes on history and art and culture in Pre 2022

Reply
Aldo Preethi 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Thank you team.

Reply
surya kumar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

thanku byjus i ll definitely get 113 as per ur answers

Reply
Shahid Chauhan 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Satluj will b the answer

Reply
pradeep yadav 13/10/2021 - 4:05 Chiều

I want to meet one person definitely in my life mehraj sir !!! Great help in my prelims exam

Reply
Mallikarjun Gunjal 13/10/2021 - 4:05 Chiều

👌👌👌👌

Reply
shivam tiwari 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Hello @BYJU'S IAS
I really appreciate your initiative, Thank you for this analysis
Can you please bring a session with detail analysis of last 5 years Pre question papers and the related material which must be covered to clear the exam/ trend analysis?

Reply
Anirudh Krishnan 13/10/2021 - 4:05 Chiều

112.5

Reply
MANOJ M S 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Jai BYJU'S

Reply
Akshai ambro 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Damn, I never knew faculties in Byjus kept this much high standards…
👌…

Reply
M.S. Pawar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Thanks so much for this very fruitful special session for us ….. Thanks a lots for each Byjus lecture for their valuable guidance….Hope the same will continue in the next time as well…

Reply
appireddy illuri 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Csat is giving advantage to hindi medium students .syllabus says English comprehensive but they giving in hindi also which gave undue advantage to hindi students

Reply
divya 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Q 11 polity-how can option D be eliminated? Executive, judiciary are essential features of state right?

Reply
Priyatosh Dev Rakwal 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sermad Mehraj Sir one of the living legend in the world of Upsc.

Reply
Ajeet kumar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Your writing is very beautiful. Explanation in awesome.

Reply
Manoj Manoj 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Ty byjus team 💙

Reply
swetha n 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Thanks byjus

Reply
Inspire raj 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Thank you sir.._-! 😊

Reply
bishal anand 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sir pls read pr c also

Reply
ANANTHU T. THILAKAN 13/10/2021 - 4:05 Chiều

why cant the judiciary be committed to the constitution of India ?

Reply
pooja m 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Sir i am getting around 86 to 92 and belong to obc category. Do i have chance?

Reply
Ankit Kumar 13/10/2021 - 4:05 Chiều

first question is same in upsc pre 2019 paper as it is

Reply
suresh chandra jat 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Thanks a lots to all of faculty members they are explaining like physics chemistry and maths like iit jee mains and advance I urge to each and every one please bring one session of previous 10 years for prelims.

Reply
HimanshuKaushik_arts 13/10/2021 - 4:05 Chiều

geography and polity faculty is the world bestest faculty in byjus ias ….. their voice , the way they expalining

Reply
neipre khutso 13/10/2021 - 4:05 Chiều

Big thankyou to the BYJUS team for providing best lecture videos. It's always an inspiration watching your lecture videos. For me I am losing heart, but my best wishes to all future aspirants. Best of luck.

Reply

Leave a Comment